Legalizacija gradnje

Geodata Projekt d.o.o.

Geodata Logo

Geodetski snimak izvedenog stanja

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, izrađuje i ovjerava ovlašteni inženjer geodezije koji stručne geodetske poslove obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili u zajedničkome geodetskom uredu ili koju je izradila pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih geodetskih poslova i koji imaju suglasnot Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova.

Sastavni dijelovi geodatskog snimka izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade sadrži:

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade