Legalizacija gradnje

Geodata Projekt d.o.o.

Geodata Logo

Obnova međe

Pružamo geodetske usluge obnavljanja međnih točaka zemljišne čestice na osnovu prikupljenih katastarsko-geodetskih podloga, a u sljedeće svrhe:

Za iskolčenje međnih linija potrebno je:

Nakon toga slijedi geodetska izmjera te obrada podataka u uredu. Zatim se iskolčavaju međne linije u prisustvu naručitelja i vlasnika susjednih parcela.

Obnova međe